CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG ƯU ĐÃI TÒA A3 - THE AURA DỰ ÁN LUMIÈRE EVERGREEN

(áp dụng từ 01/04/2024 đến 30/04/2024 hoặc khi có chính sách mới thay thế)
 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI TÒA A3 - THE AURA LUMIÈRE EVERGREEN SMART CITY

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN TÒA A3 - THE AURA LUMIÈRE EVERGREEN SMART CITY

1. Chính sách thanh toán bằng vốn tự có

2. Chính sách thanh toán bằng vốn vay ngân hàngTÀI LIỆU TRỌN BỘ DỰ ÁN